<
Политика за поверителност

Ние от „Шанс Травел“ ЕООД (наричано по-долу за краткост „Дружеството“) държим на доверието и лоялността на нашите клиенти. Затова се грижим за поверителността на информацията, която споделяте с нас, и полагаме всички усилия за нейната защита.

Когато събираме лични данни, следваме принципите за законосъобразност, прозрачност, сигурност и свеждане на обработваните данни до минимум.

С настоящата политика целим да разясним каква лична информация събираме, как я използваме, с каква цел го правим и какви са правата ви във връзка със събраните за вас лични данни. Приканваме да се запознаете и с нашата Декларация за „Бисквитки“, която ще Ви обясни как използваме „Бисквитки“ и други подобни инструменти.

Тази политика се прилага за личните данни, които събираме от Вас или за Вас през настоящия уебсайт; при предоставянето на услуги; когато посещавате наши обекти, както и от други източници (като например при осъществяване на контакт чрез форма за обратна връзка; при предоставяне на данни от трети страни и др.).

С използването на този сайт, Вие демонстрирате, че приемате правилата във връзка със събирането и използването на Вашите лични данни, както е описано в настоящата Политика. 

Каква информация събираме?

Лична информация за вас или за други хора, която ни предоставяте

Когато правите резервация или използвате други от нашите услуги (включително, но не само резервация на самолетни билети, съдействие за издаване на визи, плащания за хотелско настаняване и др.),с цел да Ви предоставим заявената услугание събираме лични данни за вас, които включват:

 • две или три имена;
 • данни за контакт – телефонен номер и/или електронна поща (в зависимост от Вашите предпочитания); адрес за кореспонденция;
 • адрес за плащане; банкова сметка, номер на банкова карта и друга свързана банкова информация – когато заявявате плащане през нас;
 • снимки за издавани официални документи – при оказване на съдействие за издаване на визи;
 • данни от документ за самоличност (без да правим копие от него), вкл. дата на раждане, дата и място на издаването му) – когато това се изисква от нашите партньори в туристическия бранш, за да ползвате техните услуги;

С цел резервиране и управление на заявени пътувания и/или други услуги ние събираме допълнително и данни като:

 • дати и място на престой;
 • националност;
 • полетна информация като номер на полет, дата, час и място на излитане и кацане; желана дестинация;
 • история на престои и пътувания;
 • номер на документ за самоличност – ако желаете ние да ви чекираме за полет;

По ваше желание можете да заявите своите предпочитания и специални изисквания за престоя си. В случаите, в които Вашите предпочитания и изисквания разкриват и/или представляват информация от личен характер (например хранителни предпочитания, здравословно състояние или религиозна принадлежност), ние ще обработим и тези лични данни съобразно настоящата политика.

В случай че ни споделите Ваши чувствителни лични данни, например относно здравословното Ви състояние, религиозни убеждения и др., ние ще обработим тази информация единствено с цел да Ви предоставим заявените услуги и да отговорим на специфичните Ви нужди. След като Ви предоставим поисканите услуги ние своевременно ще заличим и изтрием съответните чувствителни лични данни по надлежния ред.

Ще обработим и тези лични данни, които ни предоставите във връзка с Ваше искане за рекламация, оплакване или похвала за предоставяните от нас услуги – за срока, който ни е необходим да отговорим на тях.

В ограничени случаи събираме лични данни на лицата под 18 години, които са необходими за предоставяне на заявените от тях/Вас услуги (информацията, която се събира е идентична с тази на пълнолетните лица, като не се събират информация за контакт, банкова и др. финансова информация).

Ако желаете да използвате нашите услуги за продължителен период от време и сте ни дали изрично съгласие, по Ваше указание ние ще съхраним основните Ваши лични данни (имена, данни за контакт и предпочитания за настаняване), необходими за предоставяне на услуги, докато не оттеглите Вашето съгласие. Също така ще изтрием Вашите данни, ако не сте ползвали услугите ни повече от три години. Ако искате да научите повече за тази възможност, моля свържете се с нас на посочените по-долу координати.

Лична информация, която събираме автоматично

Когато използвате нашия сайт, събираме информация от Вашето устройство (компютър, телефон, таблет и др.). Тази информация може да включва IP адрес, използвания от вас браузър и операционна система, настройките Ви за език и др. В повечето случаи тези данни са анонимни и не ни позволяват да Ви идентифицираме.

Във връзка с използваните бисквитки и социални приставки на нашия сайт, моля прочетете тук. 

Лична информация, която получаваме от други източници

В допълнение следва да Ви информираме, че получаваме информация за вас и от други източници - наши партньори, като доставчици на платежни услуги, резервационни платформи, други туристически агенции и туроператори и др. Информацията, събрана от тези източници, може да бъде използвана съвместно с предоставената от Вас информация.

Събраната от трети страни информация използваме и обработваме само за целите, за които ни е била предоставена и при спазване на настоящата политика.

Защо събираме Вашите лични данни и на какво основание го правим?

Използваме личните ви данни за следните цели:

 1. За да обработим заявката ви за резервацията – получена чрез посочените на сайта ни начини за контакт с нас или от трети страни;
 2. За да ви предоставим услуги по направената резервация и да осигурим престоя ви в съответните обектите;
 3. За да извършим заявени от вас допълнителни услуги във връзка с и/или по повод на ваша резервация (сключване на застраховка, издаване на документи, чекиране за полет и т.н.);
 4. За комуникация с Вас относно резервацията или престоя Ви;
 5. За да Ви предоставим услуга, съобразена с Вашите нужди и предпочитания;
 6. За да отговорим на Ваши искания и оплаквания;
 7. За статистически цели;
 8. Маркетинг и реклама;

Основанията, на които събираме личните Ви данни, са за изпълнение и спазване на нашите законови задължения (по т. 5), за изпълнение на договора ни с Вас (по т. 1- 5), за да защитим своите законни интереси (по т. 4-8: за подобряване качеството на услугите ни, защита на наши правни претенции, управление на риска) или при получаване на Вашето предварително съгласие за обработването (по т. 6, 8).

За колко време съхраняваме Вашите лични данни?

Ние съхраняваме личните Ви данни само за минимално необходимия срок, за да постигнем целите, посочени в настоящата Политика, освен ако по закон сме задължени или имаме право да ги съхраняваме за по-дълъг период.

Срокът на съхранение определяме, като вземаме предвид няколко фактора, включително продължителността на предоставяне на услуги, ако е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на наши и/или Ваши правни претенции и запитвания или ако имаме правно задължение да съхраняваме данните (например счетоводни документи за срок от 5 г. или 10 г.).

С кого споделяме Вашите лични данни?

Различна част от посочените по-горе данни предоставяме на държавни органи с цел изпълнение на законови задължения, както и на наши доверени партньори (доколкото това е необходимо за използваните от нас услуги, например услуги по техническа поддръжка на сайта ни, куриерски и транспортни услуги и др.), за които сме се уверили, че спазват най-високи стандарти за сигурност на информацията и нейната поверителност.

Други трети страни, които получават част от Вашите лични данни, са юридически лица, с които си сътрудничим за предоставяне на част от услугите, като туроператори, хотели, платформи за резервации и др., които имат качеството на независим администратор на Вашите лични данни при ползване на техните услуги. Съветваме Ви да се запознаете с техните политики преди да посетите техни обекти.

Разкриването на данни на нашите партньори е необходимо, за да можем да Ви предоставим по-добро обслужване, а в определени случаи и абсолютно необходимо, за да можем да Ви предоставим заявените услуги.

Опазването на Вашите лични данни е приоритетна задача за нас, тъй като това гарантира добрия ни имидж в туристическия сектор и Вашата удовлетвореност. Ето защо предоставянето на тази информация на трети лица е крайно неприемливо, същата няма да бъде използвана по начин и за цели за които не сме Ви уведомили или не сте ни дали предварително съгласие.

Моля да имате предвид, че когато организираме пътуване за Вас извън пределите на ЕС се извършва международен трансфер на Вашите данни само в минимален обем, необходим за предоставяне на заявената от Вас услуга и при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Как защитаваме вашите права?

Ние обработваме вашите лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели, основания и срокове.

Когато събираме лични данни, ние го правим в минимален обем и само за предварително и ясно определени цели и срокове на съхранение. Достъп до данните предоставяме само на ограничен брой лица, които са предварително обучени и инструктирани как да работят с тях .

Във връзка с влизането в сила на нови Европейски правила за защита на личните данни, от Дружеството предприехме детайлен анализ и одит на всички наши процеси, свързани с обработване на лични данни. В рамките на този анализ ние проверяваме партньорите си, ревизираме процедурите си и правилата си, обучаваме служителите си, използваме опитни консултанти по информационна сигурност, за да гарантираме спазването на най-високи стандарти за поверителност и сигурност на вашата информация

Какви са вашите права?

Като лице, за което се отнасят данните, имате право да получите потвърждение и/или подробна информация, вкл. копие на обработваните за Вас лични данни (право на достъп).

Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшната обработка на Вашите лични данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани (актуализирани) или изтрити (когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).

Важно е да знаете, че по всяко време можете да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни: вижте данните за контакт по-долу.Това свое право можете да упражните само за онези категории лични данни, които обработваме на основание Вашето съгласие и доколкото за нас не е налице друго основание да продължим да обработваме тези данни.

Ако считате, че Вашите права за защита на данните, са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02/91-53-518, е-мейл: kzld@cpdp.bg и/или друг надзорен/регулаторен орган.

За да зададете въпроси във връзка с Вашите права или ако искате да упражните някое от тях, моля свържете се с нас на посочените в тази Политика контакти.

Ще отговорим на всяко Ваше искане без излишно забавяне в рамките на 30 дни от получаването на искането. Ако не сме в състояние да го сторим по независещи от нас причини, ще Ви уведомим своевременно като посочим и причините за забавянето.

Промени в настоящата политика

Всяка промяна на настоящата политика ще бъде обявена на интернет страницата на „Шанс Травел“ ЕООД и във всеки наш офис. При съществена промяна на информацията допълнително ще ви уведомим чрез изпращане на имейл или SMS съобщение, доколкото разполагаме с тези данни и имаме право да ги обработваме за тази цел.

Връзка с нас

Ако имате някакви въпроси относно обработваните от нас ваши лични данни, можете да се свържете с нас по един от следните начини:

по имейл на: info@chancetravel.com;

по пощата на адрес: бул. "Джеймс Баучер" № 20.,

или на телефон:+359 89 551 1374

Исканията, въпросите, жалбите, оплакванията и препоръките си относно личните ви данни и тяхното обработване можете да изпращате и до нашето Длъжностно лице за защита на данните info@chancetravel.com Валентина Караиванова.

 

Идентификационни данни на Администратора на лични данни:

Дружество „Шанс Травел“ ЕООД, с ЕИК:175267317

Със седалище и адрес на управление: бул. "Джеймс Баучер" № 20.

Тел. за контакт: +359 89 551 1374

Имейл: info@chancetravel.com

 

 

Copyright © 2024 Chance Travel | Изработка IWA
Този уебсайт използва бисквитки! Бисквитки Политика за поверителност X